Zoek

Article Details

Vacature rector OMO Scholengroep Boxtel

In Boxtel staan drie scholen voor voortgezet onderwijs: het Baanderherencollege vmbo, het Baanderherencollege praktijkonderwijs en het Jacob-Roelandslyceum. De drie scholen gezamenlijk vormen Scholengroep Boxtel. Het Baanderherencollege vmbo en praktijkonderwijs (ca. 900 leerlingen) is gehuisvest in één gebouw met zowel vmbo als praktijkonderwijs. De school biedt alle mogelijke leerwegen in het vmbo met vele keuzemogelijkheden, en zo nodig met behulp van extra ondersteuning. Het Jacob-Roelandslyceum is een streekschool met een sterk imago (ca. 1400 leerlingen). De school biedt een recent vernieuwd aanbod gymnasium, atheneum en havo aan. Naast het reguliere aanbod kent de school een breed aantal profileringen, waaronder technasium, cultuur, Engels plus en sport & lifestyle.


De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is op 

zoek naar een kwaliteitsgerichte, ontwikkelingsgerichte en 

zichtbare rector voor Scholengroep Boxtel.
De rector is als integraal leidinggevende eindverantwoordelijk voor de realisatie van de primaire
onderwijstaken en bijbehorende organisatorische en beheersprocessen van Scholengroep Boxtel. De
rector treedt op als voorzitter van de kerndirectie en geeft leiding aan de locatieverantwoordelijke
directeuren onderwijs.

Taken en verantwoordelijkheden
• U bent als rector op bovenschools niveau verantwoordelijk voor de strategische onderwijsagenda
en de onderwijskwaliteit van Scholengroep Boxtel. Uw leiderschapsstijl past bij de ingezette
ontwikkelingen van de beide scholen.
• Samen met de leden van de schoolleiding draagt u zorg voor het beleidsvormend proces, c.q. het
ontwikkelen van de beide scholen in lijn met de ingezette koers. Op basis hiervan geeft u planmatig
en cyclische wijze leiding aan de inhoudelijke ontwikkelingen van het onderwijsaanbod, inclusief de
hierbij behorende wettelijke eisen zoals deze worden gesteld aan het voortgezet onderwijs.
• U realiseert – in nauwe samenwerking met de kerndirectie - de verdere ontwikkeling van een
professionele en lerende organisatie, met een heldere invulling van taken, verantwoordelijkheden en
resultaten.
• U draagt zorg voor een passende communicatiestructuur en de invulling hiervan richting
medewerkers, leerlingen, ouders en de omgeving van de school.
• U bent integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en voor een
solide bedrijfsvoering van de school.
• U geeft actief en herkenbaar vorm aan het profiel van de beide scholen binnen de regio Boxtel.
• U participeert als rector in het team van rectoren en directeuren van OMO en levert een actieve
bijdrage aan de ontwikkeling van verenigingsbreed beleid.
• U bent de overlegpartner voor de medezeggenschapsraden van beide scholen.
• U bent gesprekspartner van de raad van advies.
• U legt verantwoording af aan het bestuur van OMO.
Functie-eisen
• U hebt een academisch werk- en denkniveau en een hierbij aansluitende brede onderwijskundige
en culturele interesse.
• U beschikt over aantoonbare kennis en vaardigheid in het formuleren, realiseren en borgen van
een onderwijskundige visie.
• U beschikt over ruime leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie.
• U bent in staat te schakelen en verbinding te leggen tussen inhoudelijke ontwikkeling en de
bedrijfsmatige c.q. financiële processen van een onderwijsorganisatie.
• U beschikt over kennis van de breedte van het onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot en met
gymnasium.
• U hebt ervaring met (systemen voor) kwaliteitszorg binnen het onderwijs.
• U bent zichtbaar en samenwerkingsgericht aanwezig in de verschillende segmenten van de lokale
samenleving en de regio.
• U bent binnen OMO bereid en in staat schooloverstijgend te denken en te handelen, conform de
koers van de vereniging.
Voor het volledige functieprofiel en de exacte procedure verwijzen wij u naar de website van
Wesselo & Partners, https://www.wesselopartners.nl/vacatures/O190024/rector-scholengroepboxtel

Terug
 
Baanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV