Zoek

Article Details

Ouderraad

Geachte ouders/verzorgers,

Voor onze school is het contact met ouders van wezenlijk belang. De driehoek leerling-ouder-school is een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. De samenwerking die we graag zoeken met ouders gaat verder dan het individueel belang of welzijn van uw zoon of dochter.


Vandaar dat er op school dan ook grotere samenwerkingsvormen zijn dan het persoonlijk contact tussen u en de mentor of andere medewerkers. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de Medezeggenschapsraad (MR) of een soms tijdelijke klankbordgroep bij het vormgeven van een onderwijsproces. Ook de ouderraad is een voorbeeld van zo’n samenwerkingsvorm tussen school en ouders.

Een groot deel van de huidige ouderraad neemt dit schooljaar waarschijnlijk afscheid omdat hun zoon/dochter zal slagen voor het eindexamen. Dat betekent dat er nog slechts een beperkt aantal ouders volgend schooljaar beschikbaar is. De ouderraad is dan ook dringend op zoek naar nieuwe leden. Het is fijn om nu aan te melden omdat dan nog opgetrokken kan worden met de voltallige ouderraad en kennis opgedaan wordt van de lopende en komende projecten.

De ouderraad vergadert enkele malen per jaar, op wisselende avonden, vanaf 19.00 uur. In die vergaderingen bespreken zij veel leerlingactiviteiten en ondersteunen zij de school in de vormgeving en organisatie daarvan. Te denken valt bijvoorbeeld aan Sinterklaas, onderbouwdisco, de diplomauitreiking en zo meer. Een groot succes van de afgelopen schooljaren is de gezamenlijke organisatie van het gala voor de eindexamenleerlingen. Tijdens de vergaderingen is een lid van het management van de school aanwezig en vindt ook informatie-uitwisseling plaats op onderwijskundig gebied.

Wilt u ook meehelpen en de ouderraad ondersteunen om zo voor onze leerlingen wat extra’s te bieden dan komt de ouderraad graag in contact met u.

U kunt informatie vragen of meteen uw belangstelling kenbaar maken bij mevrouw H. van den Broek, lid van de ouderraad, via het mailadres hesje71@gmail.com.

Namens de ouderraad,

Met vriendelijke groet,

J.F. van den Berg

Directeur onderwijs
Terug
 
Baanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV