Zoek
Toelating

Op 3 en 4 maart a.s. worden de nieuwe brugklassers voor schooljaar 2020-2021 aangemeld. Een bevestiging van de aanmelding en toelating wordt in april verstuurd. 

Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar 

op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. 

Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere 

toegestane eindtoets wordt gewijzigd dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. Op woensdag 17 juni staat de kennismakingsmiddag gepland voor onze nieuwe brugklasleerlingen.


Een uitnodiging hiervoor wordt t.z.t. verstuurd.
Baanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV