Zoek
Ondersteuningsplan

In het reguliere onderwijs is de aandacht voor ondersteuning de laatste jaren steeds meer toegenomen. De verschillende ondersteuningsbehoeften verlangen een goed samenhangend ondersteuningsbeleid en een gestructureerde uitvoering hiervan. Zo is ook op het BHC de zorgcoördinatie steeds breder geworden. 

Docenten op het BHC zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en willen deze zo goed mogelijk helpen en begeleiden waar nodig. De docent heeft hier echter niet altijd de tijd of de mogelijkheden voor. Binnen en buiten het BHC worden daarom enkele hulpverlenende diensten aangeboden waar leerlingen naar kunnen worden doorverwezen. Om iedereen een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van de ondersteuning binnen het BHC bieden wij deze ondersteuningsplan aan. In het ondersteuningsplan is kort weergegeven wie de hulpverleners zijn, wat hun taken zijn en hoe men bij de hulpverleners terechtkomt. Vaak zal een leerling of ouder via de zorgcoördinator doorverwezen worden. 


Download: Ondersteuningsplan

Baanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV