Zoek
OMO School

De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs

Het Baanderherencollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de directeur.
De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl


De vereniging OMO
De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee afgevaardigden leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen.
De leden wonen een keer per jaar de ledenraadvergadering bij. Daar worden o.a. de leden van de raad van toezicht gekozen. Ook praten ze mee over het beleid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies

De raad van advies van onze school is als volgt samengesteld:
• ir. L.F.M. van Besouw
• de heer J.P.T. van Osta
• dr. J.J. Schalken
• de heer S.H.L. Schukken
• de heer J.L. de Vriend MME
• vacature
Reglement voor de raden van advies van Ons Middelbaar Onderwijs. Het reglement voor de raden van advies van Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies. Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs is te downloaden van de website van www.omo.nl en www.bhc.nl.

Missie OMO
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in 1916. Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot
praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij
geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van.


Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategische beleidsplan: Koers 2016. U vindt het plan op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Rechten en plichting ouders, leerlingen en Bevoegd Gezag Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector. Dit statuut is te downloaden van de website van www.omo.nl en www.bhc.nl.

Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
omo
Baanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV