Zoek
Kwaliteitszorg

De kwaliteitskaarten, ontwikkeld door de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs, kunnen een extra hulpmiddel zijn bij de beoordeling van en de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. De Inspectie heeft via de gekozen systematiek van de kwaliteitskaarten geprobeerd de vergelijking tussen de scholen zo breed mogelijk te maken. De resultaten van een school op de kwaliteitskaart worden afgezet tegen die van scholen in vergelijkbare omstandigheden en kunnen worden vergeleken met landelijke gemiddelden.

Het nadeel van de kwaliteitskaart is dat alleen de resultaten of het rendement van scholen worden gemeten. Niet meetbaar blijft de mate waarin de school heeft bijgedragen aan de sociale, creatieve en culturele vorming van leerlingen. Er is ook geen rekening gehouden met het feit of scholen de leerlingen stimuleren zoveel mogelijk examen te doen op het hoogste niveau om leerlingen zoveel mogelijk een extra examenvak te laten meenemen of om leerlingen aan extra workshops of lessencycli te laten deelnemen. Deze laatste benadering beïnvloedt in belangrijke mate de hoogte van de behaalde examencijfers en daarmee de vergelijkbaarheid van de scholen.

Gelet op de missie van het Baanderherencollege vmbo vinden wij het belangrijk aan vele andere aspecten van vorming aandacht te besteden. Zo stimuleren we in hoge mate het samenwerken, het maken van groepsopdrachten en het deelnemen aan vele door de school georganiseerde activiteiten.

De kwaliteitskaarten van het Baanderherencollege vmbo en alle scholen voor voortgezet onderwijs kunt u vinden op de website: www.onderwijsinspectie.nl
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
 


 
Baanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV